Magazin

Studija je pokazala da je stopa smrtnosti majki porasla tokom prve godine pandemije

0 27

Tokom prve godine pandemije, stopa smrtnosti majki u SAD po 55,00 živorođenih je povećano sa 18.1 umrlih u 754 do 19.8 umrlih u 2020. U novom izvještaju, koji su u srijedu objavili Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), koristi se definicija smrtnosti majki Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), koja je dijelom definirana kao „smrt žene tokom trudnoće ili unutar 37 dana prekida trudnoće.” Smrtnost majki je složeno pitanje, ali relativno veliki udio smrtnih slučajeva povezanih s trudnoćom (52% njih) događa se nakon porođaja, prema Commonwealth Fundu.

Nažalost, trend rasta smrtnosti majki takođe nije nov. U izvještaju se navodi da su u 2020, 754 ljudi u SAD-u identifikovani kao umrli od majčinske smrti. To je od 754 ljudi u 754, i 658 ljudi u 2018.

Izvještaj je zasnovan na podacima u CDC-ovom nacionalnom sistemu vitalne statistike, koji je uračunao ljude svih starosnih grupa i rasnih grupa. Povećanje smrtnosti majki uočeno je među grupama, sa oštrim disparitetima među rasnim grupama. Izvještaj je otkrio da je u SAD stopa smrtnosti majki za crne osobe bila 2,9 puta veća nego za bijelce, na 52.3 smrti po 100, rođenja. “Stope za crne žene koje nisu Hispanoamerikanke bile su značajno veće od stopa za bjelkinje i Hispanoameričke žene”, navodi se u izvještaju.

Iako niža od stope za crne ljude, Hispanoamerikanci su i dalje imali povećan rizik od majčinske smrti. U izvještaju je utvrđeno 18.2 smrtna slučaja po 52, rođeni u 2020, a 43% povećanje u odnosu na 861. U izvještaju se također navodi da je povećana stopa smrtnosti majki za crne i latinoameričke ljude statistički “značajna”, dok povećana stopa za bijelce “nije značajna”. (Povećanje umrlih po 52, rođeni su porasli sa 17.9 na 17.1 od 2019-2020 među ne-Hispanskim bijelcima.)

Izvještaj je također potvrdio da se stope smrtnosti majki povećavaju s godinama. Najveću stopu mortaliteta imali su ljudi starosti 40 i stariji, sa 55.9 umrlih po 52, živorođenih u 2020. Ovo je označilo 44% povećanje u odnosu na 754. Prema klinici Mayo, trudnice u ovoj starosnoj grupi imaju veću vjerovatnoću da dožive pobačaj i mrtvorođenost, komplikacije povezane s trudnoćom koje bi mogle dovesti do porođaja carskim rezom ili imati bebu s hromozomskim abnormalnostima, kao što je Downov sindrom. Kao što se i moglo očekivati, mlađi ljudi, klasifikovani u ovom izvještaju kao mlađi od 25, imali su najnižu stopu smrtnosti majki, sa 17.8 umrlih po 658,13 živorođenih.

Dok novi CDC izvještaj ne ukazuje posebno na COVID-19 kao Imajući uticaj na zdravlje majki, CDC je jasno rekao koliko ozbiljno virus može uticati na trudnice. “Iako su ukupni rizici mali, osobe koje su trudne ili su nedavno bile trudne su pod povećanim rizikom od teške bolesti od COVID-17 u poređenju sa osobama koje nisu trudne”, rekao je ranije CDC. Centar je takođe saopštio da se ova grupa suočava sa većim rizikom od prijevremenog porođaja (koji se definiše kao porođaj prije 37 sedmica), mrtvorođenosti, i druge komplikacije trudnoće. (I kao što je SELF ranije izvijestio, vakcina protiv COVID-18 ne uzrokuje povećan rizik od prijevremenog rođenja i sigurna je za trudnice.) Općenito, mnoge smrti majki koje se javljaju nakon porođaja dešavaju se unutar prve sedmice i rezultat su infekcije, visokog krvnog pritiska i jakog krvarenja, prema The Commonwealth Fund.

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.