Magazin

FDA trajno ukida ovo ograničenje na tablete za abortus

0 47

Američka administracija za hranu i lijekove (FDA) napravila je potez kojim će trajno proširiti pristup pobačajima lijekovima, koji se kolokvijalno nazivaju tabletama za pobačaj. U četvrtak je FDA objavila da ukida zahtjev za lično izdavanje mifepristona, prve od dvije pilule u režimu pobačaja lijekova. “Uklanjanje zahtjeva za lično izdavanje omogućit će, na primjer, izdavanje mifepristona poštom preko ovlaštenih lekara ili ljekarni,” prema FDA – barem u državama koje nemaju zakone koji zabranjuju pobačaje lijekova putem telemedicine. Ranije je lijek morao lično preuzeti u ordinaciji, klinici ili bolnici.

Odluka je uslijedila nakon revizije FDA-e njenih vlastitih propisa u skladu sa Strategijom procjene i ublažavanja rizika (REMS) za mifepriston, koja je potaknuta tužbama za građanska prava koje je predvodila Američka unija za građanske slobode, kao kao i pritisak organizacija za medicinska i reproduktivna prava, kako prenosi NPR. Na osnovu ovog pregleda, agencija je “odlučila da podaci podržavaju modifikaciju REMS-a kako bi se smanjio teret pristupa pacijentima i sistemu pružanja zdravstvene zaštite i kako bi se osiguralo da su prednosti proizvoda veće od rizika”, navodi FDA. Te promjene uključuju “uklanjanje zahtjeva da se mifepriston izdaje samo u određenim zdravstvenim ustanovama, posebno u klinikama, medicinskim ordinacijama i bolnicama”, što će omogućiti, na primjer, da se recepti napisani tokom telemedicinskih termina ispune putem ovlaštenih poštanskih ili maloprodajnih ljekarni. .

Ovo je najnovije poglavlje u dugoj borbi za povećanje pristupa pobačajima s lijekovima u SAD-u Godinama su glavne medicinske organizacije, stručnjaci za reproduktivno zdravlje i grupe za reproduktivna prava vodile kampanju za FDA da ukine lični zahtjev za pilule za abortus, tvrdeći da su ove (i druge) prepreke pristupu medicinski nepotrebne i teška ograničenja za lijek koji se pokazao kao niskorizičan, efikasan i jednostavan za korištenje, kao što je SELF objašnjeno.

Tijekom pandemije, neka ograničenja, uključujući pravilo o ličnom terminu, privremeno su ukinuta, otvarajući vrata medicinskim abortusima putem telemedicine i mifepristonom koji se popunjavaju putem ljekarni putem pošte, kao SAM prijavljen. Lični zahtjev je obustavio savezni sudija u julu 2020 prije nego što ga je vratio Vrhovni sud u januaru 2021, a zatim ga je ponovo zaustavila sama FDA u junu nakon pregled naučne literature, kako je objavio SELF.

Pobačaji lijekovima činili su 39% svih abortusa u SAD-u u 48, prema Guttmacheru Institut—proporcija koja je zasigurno porasla uz popuštanje ograničenja tokom pandemije. Mifepriston, koji je odobren od strane FDA za prekid ranih trudnoća (do sedmica), djeluje tako što blokira progesteronske receptore kako bi zaustavio trudnoću, kao što je SELF objasnio. Trenutno, 19 države zahtijevaju da pružalac usluga bude fizički prisutan kada pacijent uzme pilulu, prema Guttmacher institutu, sprečavajući pobačaje lijekom putem telemedicine. (Nažalost, FDA-in izbor da ukloni ograničenja neće nadjačati ove vrste državnih ili lokalnih zakona koji ograničavaju pobačaj lijekova, uobičajen u crvenim državama, uključujući novi zakon u Teksasu koji zabranjuje proceduru nakon sedam sedmica.) Šest do sati nakon mifepristona (uzetog kod kuće ili u ordinaciji), pacijent uzima drugu tabletu (misoprostol), koja izaziva kontrakcije koje izbacuju trudnoću. (Misoprostol nije podlijegao istim ličnim zahtjevima od strane FDA.)

Pročitajte više
Ostavite komentar

Vaša Email adresa neće biti objavljena.